„UNIWERSYTET SZANS”

Projekt "Uniwersytet szans" to kierowany do studentów i absolwentów cykl bezpłatnych szkoleń (przygotowujących do poszukiwania pracy) oraz spotkań z przedstawicielami instytucji i firm (prezentującymi m.in. różne formy zatrudnienia, ścieżek kariery oraz przedstawiającymi oferty pracy i praktyk).

[ PROGRAM ]              [ PORADNIK ]

*   *   *
Projekt „Uniwersytet szans”, przygotowany przez Biuro Promocji i Karier, został nagrodzony grantem Ministerstwa Gospodarki i Pracy na rozwój działalności Akademickich Biur Karier w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza praca”.

X-XII 2004